Zoom eBook

El libro Zoom en formato PDF. El libro Zoom en formato MOBI. El libro Zoom en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web chapultepecuno.mx.
"El Zoom. Recursos para trabajar la morfosintaxis" és un llibre que posa a l’abast del professorat una sèrie d’exercicis per ajudar els alumnes a reforçar i treballar la morfosintaxi. Es tracta d’una eina de treball complementària, pràctica i útil per generalitzar l’aplicació de les regles gramaticals del castellà.El llibre consta de dos apartats: una guia didàctica i un annex fotocopiable amb els exercicis anteriorment esmentats. Les dues parts inclouen el treball dels articles i les preposicions, el nom, l’adjectiu qualificatiu, els determinants, els pronoms personals forts i febles, els verbs i activitats complementàries.A la guia didàctica hi ha per a cada bloc la presentació dels elements gramaticals, el contingut, algunes indicacions per a l’alumnat procedent d’altres llengües, els quadres teòrics que poden o no servir per a desenvolupar les diferents activitats, els quadres d’objectius i els índexs de continguts i dificultats dels exercicis (els quals us permeten agilitzar la tria d’exercicis, en funció de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne, i que es troben a l’annex fotocopiable).A l'annex fotocopiable hi ha tots els exercicis agrupats per blocs i ordenats segons el grau de dificultat.Aquest material va destinat a tots els professionals implicats en el procés educaiu d'ensenyament de la llengua castellana.
Chapultepecuno.mx Zoom Image
INFORMACIÓN
TAMAÑO DEL ARCHIVO
6,14 MB
ISBN
9788496248793
FECHA
none

Getting Started With Zoom. We have developed resources to help you through this challenging time. Click here to learn more.. Note: We are experiencing longer wait times than normal due to increased demand.You can still view answers to frequently asked questions or contact us but wait times may be longer than expected. Thank you for your patience.

Zoom es una de las aplicaciones de videoconferencia más populares del momento y que rivaliza con Skype y FaceTime. Si quieres comenzar a usarla en español, aquí te explicamos cómo cambiar el ...

LIBROS RELACIONADOS

El Arrecife.pdf

Saber Afirmarse.pdf

Enigmas De La Sexualidad.pdf

Mecanica Clasica.pdf

Sp Contaplus 2005 (Guias Practicas Anaya).pdf

Baloncesto (Y Otras Hierbas).pdf

Kiss Comix Nº 212.pdf

El Timonel.pdf

En La Ciudad (Imanes Con Marcha).pdf

Ideologia: Una Aproximacion Multidisciplinaria (2ª Ed.).pdf

Ismael.pdf